Gunnela Blomqvist År 2018 Dennis Bederoff År 2018, delad 2:a Plats Hans Ölander År 2018, delad 2:a Plats Mats Rudolfsson År 2017 Anders Andersson År 2016 : Mara, Mara4, zebror Annika Dsign År 2016 2:a Plats
Anki Hammar År 2015 : Råstasjön Elisabet Lingö År 2015 2:a Plats Stefan Zander År 2014 Anne-Marie Steinman År 2013 Lennart von Sydow År 2013 2:a Plats : Japan 2012 Roger Moe År 2012 Antilope Canyon : Antelope Canyon, Semester, USA2011
Lennart von Sydow År 2011 : Segling