2011, Citypuls 1:a  Plats i Projektion 2011, Kollektion 1:a Plats i Påsikt 2011, Kollektion 1:a Plats i Påsikt 2011, Kollektion 1:a Plats i Påsikt 2011, Kollektion 1:a Plats i Påsikt 2010, Kollektion 2:a  Plats  i  Projektion
2010, Kollektion 2:a  Plats  i  Projektion 2010, Kollektion 2:a  Plats  i  Projektion 2009, Motiv i mot ljus 3:e Plats påsikt : Birgitta Bratthall, Sweden 2012, Fritt ämne 4:e Plats i Påsikt 2011, Citypuls 6:e Plats i Påsikt