2019, Färgstarkt 1:a Plats, Projektion 2018, Tre 1:a Plats, Projektion 2014, Bänkar 1:a Plats Projektion 2018, Tre 2:a Plats, Projektion 2014, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2014, Kollektion 2:a Plats Påsikt
2014, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2014, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2019, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2019, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2019, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2019, Kollektion 6:e Plats, Projektion