2019, Färgstarkt 2:a Plats, Projektion 2019, Kollektion 3:e Plats, Projektion 2019, Kollektion 3:e Plats, Projektion 2019, Kollektion 3:e Plats, Projektion 2019, Kollektion 3:e Plats, Projektion 2019, Blå timmen 3:e Plats, Projektion
2018, Bildduellen År 2018, Delad 2:a Plats Bildduellen 2019, Sport 6:e Plats, Projektion 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2018, Östergötland 2018, Östergötland
2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland