2008, Mänskliga spår 1:a Plats i Projektion 2008, Natt 4:e plats i Projektion 2013. öppna landskap 4:e Plats i Projektion 2009, Bakgator 5:e  Plats  i  Projektion 2012, Arbete 6:e Plats i Projektion 2014, Öregrund 2014, Öregrund
2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge
2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge DSC3863 2012, Dalarna DSC3869 2012, Dalarna DSC3871 2012, Dalarna 2012, Dalarna 2012, Dalarna
2012, Dalarna 2011, Strömsholm 2012, Dalarna 2011, Strömsholm 2012, Dalarna 2011, Strömsholm 2011, Strömsholm 2011, Strömsholm 2011, Strömsholm 2011, Strömsholm 2011, Strömsholm 2011, Strömsholm
2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland
2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg 2008, Änglesberg
Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik Elisabet Lingö 2016, Rättvik