2018, 1:a Plats Bildduellen År 2018, 1:a Plats Bildduellen 2018, Kollektion 1:a Plats, Påsikt 2018, Kollektion 1:a Plats, Påsikt 2018, Kollektion 1:a Plats, Påsikt 2018, Kollektion 1:a Plats, Påsikt 2018, Människans bästa vän 1:a Plats Påsikt
2017, Cirklar 1:a Plats Påsikt 2019, Snö sv/v 1:a Plats, Projektion 2014, Dagg 1:a Plats Projektion 2019, Snö sv/v 2:a Plats, Projektion 2016, Från ovan 2:a Plats Projektion 2015, Hopp 2:a Plats Projektion
2014, Rusningstid 2:a Plats Projektion 2013, En kväll i juni 2:a Plats Projektion 2014, Bänkar 2:a Plats Projektion 2016, Abstrakt 3:e Plats Projektion 2014, Dagg 3:e Plats Projektion 2013, En kväll i juni 3:e Plats Projektion : anneli, familj, högtid, midsommar, människa
2013, Kollektion 4:e Plats Påsikt 2013, Kollektion 4:e Plats Påsikt 2013, Kollektion 4:e Plats Påsikt 2013, Kollektion 4:e Plats Påsikt 2019, Sport 4:e Plats, Projektion 2018, Reflexer 4:e Plats, Projektion
2013, Häst 4:e Plats Påsikt 2017, Kontakt 4:e Plats Projektion 2016, Abstrakt 4:e Plats Projektion 2019, Symmetri 5:e Plats, Projektion 2015, Blött 5:e Plats Projektion 2014, Kollektion 5:e Plats Projektion
2014, Kollektion 5:e Plats Projektion 2014, Kollektion 5:e Plats Projektion 2016, Väntan 5:e Plats Projektion 2014, Dagg 6:e Plats i Påsikt 2019, Symmetri 6:e Plats, Projektion 2019, Blå timmen 6:e Plats, Projektion
2017, Resa 6:e Plats projektion 2017, Panorering 6:e Plats Projektion 2017, Kyligt 6:e Plats Projektion 2015, Blött 6:e Plats Projektion Gunnela Blomqvist 2016, Rättvik Gunnela Blomqvist 2016, Rättvik
Gunnela Blomqvist 2016, Rättvik Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013 Gysinge, 2013