2018, Kors och tvärs 1:a Plats, Påsikt 2018, Reflexer 1:a Plats, Påsikt 2017, Kontakt 1:a Plats Påsikt 2019, Blå timmen 2:a Plats, Projektion 2018, Människans bästa vän 1:a Plats Projektion 2017, Kyligt 1:a Plats Projektion
2017, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2017, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2017, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2017, Kollektion 2:a Plats Påsikt 2017, Cirklar 2:a Plats Påsikt 2018, Kollektion 2:a Plats, Projektion
2018, Kollektion 2:a Plats, Projektion 2018, Kollektion 2:a Plats, Projektion 2018, Kollektion 2:a Plats, Projektion 2018, Kollektion 2:a Plats, Projektion 2017, Cirklar 2:a Plats Projektion 2019, Snö sv/v 3:e Plats, Påsikt
2018, Reflexer 3:e Plats, Påsikt 2018, Yrke (svart-vitt) 3:e Plats Projektion 2017, Panorering 4:e Plats Projektion 2017, Cirklar 4:e Plats Projektion 2019, Jubileum 5:e Plats, Påsikt 2017, Kontakt 5.e Plats påsikt
2019, Snö sv/v 5:e Plats, Projektion 2018, Projektion 5:e Plats, Projektion 2017, Kontakt 5:e Plats Projektion 2017, Panorering 6:e Plats Påsikt 2017, Kyligt 6:e Plats Påsikt 2016, Väntan 6:e Plats Påsikt
2016, Motsats - Kontraster 6:e Plats Påsikt 2018, Kors och tvärs 6:e Plats Projektion 2018, Inramat 6:e Plats Projektion Kerstin Persson 2017, Skåneland Kerstin Persson 2017, Skåneland Kerstin Persson 2017, Skåneland