Årets Gatufotograf

Gunnela Blomqvist  År 2019 - Glädje Atze Dijkstra  År 2018 - Tillsammans : LFK, LFK Gatufoto portät, cENTRAL sTATIONEN, par, tillsammans Christer Prinzell  År 2017 - En i mängden