2020, Webb - Sommarminnen 1:a Plats, Webbtävling 2019, Blå timmen 1:a Plats, Påsikt 2019, Sport 2:a Plats, Påsikt 2019, Färgstarkt 3:e Plats Påsikt 2019, Sport 3:e Plats, Påsikt 2020, Webb - Vatten 4:e Plats, Webbtävling
2018, Kors och tvärs 5:e Plats Projektion 2018, Reflexer 6:e Plats, Påsikt 2018, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2018, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2018, Kollektion 6:e Plats, Projektion 2018, Östergötland 2018, Östergötland
2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 3e Plats. Glatt-Webb