2021, Vårkänslor 4:e Plats, Projektion_webb 2019, Snö sv/v 5:e Plats, Påsikt 2018, Tre 5:e Plats, Påsikt 2019, Färgstarkt 6:e Plats, Projektion 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten
2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2019, Höga Kusten 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland
2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland 2018, Östergötland