2016 Abstrakt  1:a Plats påsikt 2021, Webb - 42  4:e Plats, Projektion_webb 2014, Dagg  5:e Plats i Påsikt 2021, feb Webb - Power  5:e Plats, Projektion_webb 2017, Kyligt  5:e Plats Projektion 2018, Kors och Tvärs  6:e Plats, Påsikt
2012, Regn  6:e Plats i Påsikt