2014, I trollskogen 1:a Plats i Påsikt 2014, I trollskogen 1:a Plats i Projektion 2014, Rusningstid 1:a Plats i Projektion 2010, Dimma 1:a Plats Projektion och årets bild 2012 Arkitktur 1:a Plats i Projektion 2011, Kollektion 1:a Plats i Projektion
2011, Kollektion 1:a Plats i Projektion 2011, Kollektion 1:a Plats i Projektion 2011, Kollektion 1:a Plats i Projektion 2011, Kollektion 1:a Plats i Projektion 2012, Regn 1:a Plats i Påsikt 2014, I trollskogen 2:a Plats i Påsikt
2014, Nattens Ljus 2:a Plats i Påsikt 2011, Höst 2:a Plats i Projektion 2011, Citypuls 2:a Plats  i  Påsikt 2011 Gnistrande 2:a  Plats  i  Påsikt 2011, Citypuls 3:e Plats i Projektion 2012 Arkitktur 3:a Plats i Projektion
2011, Citypuls 3:e Plats i Projektio... 2011, Höst 3:e Plats påsikt 2012, Ödsligt 3:e Plats i Projektion 2012, Blåst 3:e Plats i Påsikt 2011, Trappa sv 3:e Plats i Påsikt 2012, Ödsligt 3:e Plats i Påsikt
2014, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2014, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2014, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2014, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2014, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2012, Regn 4:e Plats i Projektion
2011, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2011, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2011, Kollektion 5:e Plats i Påsikt 2011, Trappa sv 6:e Plats i Påsikt