2014, Rusningstid 1:a Plats i Påsikt 2012, Fritt ämne 1:a Plats i Påsikt 2012, Ödsligt 1:a Plats i Påsikt 2013, En kväll i juni 1:a Plats i Påsikt 2016, Brådska 2:a Plats i Påsikt 2016, Brådska 2:a Plats i Projektion
2011 Gnistrande 2:a Plats i Projektion 2014, På gatan 2:a Plats i Påsikt 2013, Snabbköpskassörskan 2:a Plats i Påsikt 2011, Trappa sv 2:a Plats i Påsikt 2010, Hål 2:a Plats Påsikt 2016, Brådska 3:e Plats i Påsikt
2015, Rörelse 3:e Plats i Påsikt 2012 Båst 3:e Plats i Projektion 2015, Hopp 3:e  Plats i Projektion 2010, Eld 3:e  Plats  i  Projektion 2014, I trollskogen 3:e Plats i Påsikt 2012, Fritt ämne 3:e Plats i Påsikt
2011 Fart 3:e Plats i Påsikt 2011 Gnistrande 3:e  Plats  i  Påsikt 2012, Arbete 3:e plats i Påsikt 2013, Kollektion 3:e plats i Påsikt 2013, Kollektion 3:e plats i Påsikt 2013, Kollektion 3:e plats i Påsikt
2013, Kollektion 3:e plats i Påsikt 2013, Kollektion 3:e plats i Påsikt 2014, Kollektion 3:e Plats Projektion 2014, Kollektion 3:e Plats Projektion 2014, Kollektion 3:e Plats Projektion 2014, Kollektion 3:e Plats Projektion
2014, Kollektion 3:e Plats Projektion 2013, Häst 3:e Plats Projektion 2014, I trollskogen 4:e Plats i Påsikt 2012, Kollektion 4:e Plats Projektion 2012, Kollektion 4:e Plats Projektion 2012, Kollektion 4:e Plats Projektion
2010, Hål 4:e  Plats  i  Projektion 2013, Frost 4:e Plats i Påsikt 2013, En kväll i juni 4:e Plats Projektion 2012, Arbete 5:e plats i Påsikt 2013, Kollektion 5:e Plats Projektion 2013, Kollektion 5:e Plats Projektion
2013, Kollektion 5:e Plats Projektion 2014, På gatan 6:e Plats Påsikt 2012, Ödsligt 6:e Plats i Påsikt