2007 Dörrar/Portar 1:a Plats i Projektion 2010 Eld 1:a Plats i Projektion 2010 Sinnesstämning 1:a Plats i Påsikt 2009 Linjer 1:a Plats i Påsikt 2009 Bakgator 2:a Plats i Påsikt 2008 Grodperspektiv 2:a Plats i Projektion
2008 Grodperspektiv 3:e Plats i Projektion 2009 Linjer 3:e Plats i Projektion 2008 Kollektion 3:e Plats i Påsikt 2008 Kollektion 3:e Plats i Påsikt 2008 Kollektion 3:e Plats i Påsikt 2008 Rost 3:e Plats i Påsikt
2010 Hål 3:e Plats i Påsikt 2010 Kollektion 3:e Plats i Påsikt 2010 Kollektion 3:e Plats i Påsikt 2010 Kollektion 3:e Plats i Påsikt 2008 Mänskliga spår 4:e Plats i Påsikt 2008 Makrolandskap 4:e Plats i Påsikt
2008 Makrolandskap 5:e Plats i Projektion 2010 Eld 6:e Plats i Påsikt 1a Plats, Karl Brunstedt Webb