2010, Hål 1:a  Plats  i  Projektion 2012 Fritt ämne 2:a Plats i Projektion 2008, Makrolandskap 2:a  Plats  i  Projektion 2012, Ödsligt 2:a Plats i Projektion 2012, Kollektion 3:e Plats Projektion 2012, Kollektion 3:e Plats Projektion
2012, Kollektion 3:e Plats Projektion 2012, Kollektion 3:e Plats Projektion 2012, Kollektion 3:e Plats Projektion 2012, Regn 5:e plats i Projektion 2009, Påk rogen 6:e  Plats  i  Projektion