2015, Blött 1:a PLats Projektion 2015, Spår 2:a PLats Projektion 2013, Kollektion 2:a PLats Projektion 2013, Kollektion 2:a PLats Projektion 2013, Kollektion 2:a PLats Projektion 2015, Kollektion 3:e Plats Projektion
2015, Kollektion 3:e Plats Projektion 2015, Kollektion 3:e Plats Projektion 2015, Kollektion 3:e Plats Projektion 2015, Kollektion 3:e Plats Projektion 2016, Brådska 4:e Plats Projektion 2013, Gatufotografi SV 4:e Plats Projektion
2014, Rusningstid 4:e Plats Projektion 2014, Kollektion 6:e Plats Projektion 2014, Kollektion 6:e Plats Projektion 2014, Kollektion 6:e Plats Projektion 2014, På gatan 3:e Plats Projektion 2015, Monokrom 6:e Plats i Projektion