2014, På gatan 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 10, Stockholm 2014, Kollektioin 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 2014, Kollektioin 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 2014, Kollektioin 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 2014, Kollektioin 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 2011, Bildduellen 1:a Plats Bildduellen
2014, Dagg 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 08 2012, Ödsligt 1:a Plats i Projektion : AmaGal 2014, Rusningstid 2:a Plats Påsikt : LFK 2014 03, Stockholm 2014, Kollektion 2a: Plats  i  Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 2014, Kollektion 2a: Plats  i  Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 2014, Kollektion 2a: Plats  i  Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014
2014, Kollektion 2a: Plats  i  Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 2014, Kollektion 2a: Plats  i  Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 2010, Hål 2a: Plats  i  Projektion 2012, Arbete 2:a plats Projektion : Paris 2014, Nattens Ljus 2:a Plats i Projektion : Cabris ute, LFK 2014 04, Provence 2009, På krogen 3:e  Plats  i  Projektion
2010, Hål 3:e  Plats  i  Projektion 2012 Arkitktur 3:e Plats i Påsikt 2020, Webb - På väg 4:e Plats, Webbtävling 2011, Citypuls 4:e  Plats i Projektion 2012 Arkitktur 4:e Plats i Påsikt 2014, Bänkar 3:e Plats Påsikt : LFK 2014 05
2012 Arkitktur 4:e Plats i Projektion 2012, Arbete 4:e plats i Påsikt : Pakistan 2009, Tidig morgon 5:e Plats Påsikt : Arktis, Isbjörn 2014, Dagg 4:e Plats i Projektion : LFK 2014 08 2012, Fritt ämne 5:e Plats i Projektion 2014, Rusningstid 6:e Plats Påsikt : LFK 2014 03, Tanzania 2013
2014, Rusningstid 6:e Plats Projektion : Botswana 2012, LFK 2014 03 2013, Gatufotografi SV 6:e Plats Projektion : Paris 2014, Bänkar 6:e Plats Projektion : LFK 2014 05, Stockholm 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund
2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund 2014, Öregrund Gysinge, 2013 2013, Gysinge : LFK, LFK Gysinge Gysinge, 2013 2013, Gysinge : LFK, LFK Gysinge Gysinge, 2013 2013, Gysinge : LFK, LFK Gysinge Gysinge, 2013 2013, Gysinge : LFK, LFK Gysinge
Gysinge, 2013 2013, Gysinge : LFK, LFK Gysinge 2008, Ängelsberg 2008, Ängelsberg Lusthus i slaggsten 2008, Ängelsberg 2008, Ängelsberg Monemotiv i strandkant 2008, Ängelsberg 2008, Ängelsberg Redskap på oljeön 2008, Ängelsberg 2008, Ängelsberg Underfallshjul 2008, Ängelsberg 2008, Ängelsberg Rostugn och mulltimmer- hytta
2008, Ängelsberg 2008, Ängelsberg Vattenkonst 2008, Ängelsberg Vattenmotiv