Marianne Oldenburg  2016, Rättvik Marianne Oldenburg  2016, Rättvik Marianne Oldenburg  2016, Rättvik Marianne Oldenburg  2016, Rättvik 2018, Reflexer  2:a Plats, Projektion 2018, Reflexer  3:e Plats, Projektion
2019, Snö sv/v  4:e Plats, Projektion 2020, Webb - Det fördolda  5:e Plats, Webbtävling 2018, Tre  6:e Plats, Projektion