2014, Bänkar  2:a Plats Påsikt 2014, Nattens Ljus  3:e Plats Projektion 2014, På gatan  5:e Plats Påsikt 2014, Nattens Ljus  6:e Plats Projektion 2014, Kollektion  6:e Plats Påsikt 2014, Kollektion  6:e Plats Påsikt
2014, Kollektion  6:e Plats Påsikt 2014, Nattens Ljus  6:e Plats Påsikt