Anders Bauer 1:a Plats Påsikt : Angarn, Angarnssjöängen, Ek, Natur/Djur, Platser, Skog, Träd, Vallentuna Kjell Landås 1:a Plats i Projektion Johan Dali 2:a Plats Påsikt Lennart von Sydow 2:a Plats i Projektion Karl Brunstedt 3:e Plats i Påsikt Lennart von Sydow 3:e Plats i Projektion
Lennart von Sydow 4:e Plats Påsikt Johan Dali 4:e Plats i Projektion Bo Vading 5:e Plats i Påsikt Bo Vading 5:e Plats i Projektion Jesper Sannel 6:e Plats i Projektion