Anders Bauer 1:a Plats i Projektion Johan Dali 2:a Plats i Påsikt Liv Due 2:a Plats i Projektion Helen Qvarfort 3:e Plats i Påsikt Anders Bauer 3:e Plats i Projektion Lennart Möllerström 4:e Plats i Projektion
Lennart Möllerström 5:e Plats i Projektion Helen Qvarfort 6:e Plats i Påsikt Rickard Falk 6:e Plats i Projektion