Johan Dali  1:a Plats i Påsikt Anders Bauer  1:a Plats i Projektion Marika Lindblom  2:a Plats i Påsikt Marika Lindblom  2:a Plats i Projektion Johan Dali  3:e Plats i Påsikt Bo Vading  3:e Plats i Projektion
Birgitta Bratthall  4:e Plats i Påsikt Lennart von Sydow  5:e Plats i Projektion Bo Vadin  6:e Plats i Påsikt