Anne Ruotsalainen 1:a Plats Projektion Johan Dali 1:a Plats Påsikt Bo Vading 2:a Plats Påsikt Gunnela Blomqvist 2:a Plats Projektion Bo Vading 3:e Plats Påsikt Gunnela Blomqvist 3:e Plats Projektion : anneli, familj, högtid, midsommar, människa
Anne Ruotsalainen 4:e Plats Påsikt Johan Dali 4:e Plats Projektion Sonja Tydén 5:e Plats Påsikt Sonja Tydén 5:e Plats Projektion Anne Ruotsalainen 6:e Plats Påsikt Bo Vading 6:e Plats Projektion