Anne Ruotsalainen 1:a Plats Påsikt Carina Bengtsson 1:a Plats Projektion Gunnela Blomqvist 2:a Plats Projektion Per Östlund 2:a Plats Påsikt 3.Lennart v Sydow, bänkar, tredje pris påsikt 3:e Plats Påsikt : LFK 2014 05 Elisabet Lingö 3:e Plats Projektion
Bo Vading 4:e Plats Påsikt Leif Preger 4:e Plats Projektion Anne Ruotsalainen 5:e Plats Projektion Bo Vading 5:e Plats Påsikt Lennart v Sydow 6:e Plats Projektion : LFK 2014 05, Stockholm Elisabet Lingö 6:e Plats Påsikt