Sonja Tydén 1:a Plats Påsikt Atze Dijkstra 1:a Plats Projektion : Stockholm, djurgården, kväll, spår Elisabet Lingö 2:a Plats Påsikt Lars Hedlund 2:a Plats Projektion Elisabet Lingö 3:e Plats Påsikt Leif Preger 3:e Plats Projektion
Roger Forslund 4:e Plats Projektion Bo Vading 5:e Plats Påsikt Elisabet Lingö 5:e Plats Projektion Bo Vading 6:e Plats Påsikt Leif Preger 6:e Plats Projektion