Bo Vading 1:a Plats Påsikt Leif Preger 1:a Plats Projektion Elisabet Lingö 2:a Plats Påsikt Elsabet Lingö 2:a Plats Projektion Elisabet Lingö 3:e Plats Påsikt Leif Preger 3:e Plats Projektion
Bo Vading 4:e Plats Påsikt Sonja Tydén 4:e Plats Projektion Gunnela Blomqvist 5:e Plats Påsikt Elisabet Lingö 5:e Plats Projektion Gunnela Blomqvist 6:e Plats Påsikt Claes Almqvist 6:e Plats Projektion