Bo Vading 1:a Plats Påsikt 1.Bortglömd 1(2) E Lingö 1:a Plats Projektion Bo Vading 2:a Plats Påsikt 2.Bo Vading Glömd Bild 1 av 2 2:a Plats Projektion Sonja Tydén 3:e Plats Påsikt 3.Bo Vading Glömd Bild 2 av 2 3:e Plats Projektion
Sonja Tydén 4:e Plats Påsikt 4.Lars Engstedt Glömt Bortglömt 2 av 2 4:e Plats Projektion Elisabet Lingö 5:e Plats Påsikt 5.SonjaTydénGlömd-BortglömdProjektion5plats 5:e Plats Projektion 6.Lars Engstedt Glömt Bortglömt 1 av 2 6:e Plats Projektion