Bo Vading  1:a Plats Påsikt Elisabet Lingö  1:a Plats Projektion Bo Vading  2:a Plats Projektion Mats Rudolfsson  3:e Plats Projektion Kjell Lagerberg  4:e Plats Projektion : Krugerparken, Sydafrika Anders Andersson  5:e Plats Påsikt : Höst 16, Stockholm
Anders Bauer  5:e Plats Projektion : Island Kerstin Persson  6:e Plats Påsikt Kjell Lagerberg  6:e Plats Projektion : Robben Island, Sydafrika