Kjell Lagerberg 1:a Plats Påsikt Kjell Lagerberg 1:a Plats Påsikt Kjell Lagerberg 1:a Plats Påsikt Anders Bauer 1:a plats Projektion : Grovstanäs, Mellangården Anders Bauer 1:a plats Projektion : Grovstanäs, Mellangården Anders Bauer 1:a plats Projektion : Grovstanäs, Mellangården
Anders Bauer 1:a plats Projektion : Grovstanäs, Mellangården Anders Bauer 1:a plats Projektion : Grovstanäs, Mellangården Sonja Tydén 2:a plats Påsikt Sonja Tydén 2:a plats Påsikt Sonja Tydén 2:a plats Påsikt Sonja Tydén 2:a plats Påsikt
Anders Andersson 2:a plats Projektion : sommar 16 Anders Andersson 2:a plats Projektion : sommar 16 Anders Andersson 2:a plats Projektion : Fåglar, sommar 16 Anders Andersson 2:a plats Projektion : sommar 16 2016, Koillektion 3:e plats Påsikt 2016, Koillektion 3:e plats Påsikt
Bo Vading 3:e plats Påsikt Bo Vading 3:e plats Påsikt 2016, Koillektion 3:e plats Påsikt Gösta Bladh 3:e plats Projektion Gösta Bladh 3:e plats Projektion Gösta Bladh 3:e plats Projektion
Gösta Bladh 3:e plats Projektion Sonja Tydén 4:e plats Projektion Sonja Tydén 4:e plats Projektion Sonja Tydén 4:e plats Projektion Sonja Tydén 4:e plats Projektion Anders Andersson 5:e Plats Påsikt : Mara, Mara4, lejhonlek
Anders Andersson 5:e Plats Påsikt : Mara, Mara4, lejhonlek Anders Andersson 5:e Plats Påsikt : Mara, Mara4, lejhonlek Anders Andersson 5:e Plats Påsikt : Mara, Mara4, lejhonlek Anders Andersson 5:e Plats Påsikt : Mara, Mara5, lejhonlek Bo Vading 5:e plats Projektion Bo Vading 5:e plats Projektion
Bo Vading 5:e plats Projektion Bo Vading 5:e plats Projektion Leif Preger 6:e plats Projektion Leif Preger 6:e plats Projektion Leif Preger 6:e plats Projektion Leif Preger 6:e plats Projektion
Leif Preger 6:e plats Projektion