Kerstin Persson 1:a Plats, Påsikt Sonja Tydén 1:a Plats, Projektion Sonja Tydén 2:a Plats, Påsikt Atze Dijkstra 2:a Plats, Projektion : Vietnam 2018-01-08, kors och tvärs Elisabet Lingö 3:e Plats, Påsikt Elisabet Lingö 3:e Plats, Projektion
Sonja Tydén 4:e Plats, Påsikt Atze Dijkstra 4:e Plats, Projektion : Fujifilm X100F övningar, kors och tvärs Mats Rudolfsson 5:e Plats, Påsikt Andreas Welander 5:e Plats, Projektion Göran Karlgren 6:e Plats, Påsikt Kerstin Persson 6:e Plats, Projektion