Göran Karlgren 1:a Plats, Påsikt Sonja Tydén 1:a Plats, Projektion Mats Rudolfsson 2:a Plats, Påsikt Kerstin Persson 2:a Plats, Projektion Mats Rudolfsson 3:e Plats, Påsikt Gunnela Blomqvist 3:e Plats, Projektion
Sonja Tydén 4:e Plats, Påsikt Mats Rudolfsson 4:e Plats, Projektion Kerstin Persson 5:e Plats, Påsikt Sonja Tydén 5:e Plats, Projektion Elisabet Lingö 6:e Plats, Påsikt Mats Rudolfsson 6:e Plats, Projektion