Stefan Fredriksson  1:a Plats, Påsikt : Självporträtt Carina Bengtsson  1:a Plats, Projektion Dennis Bederoff  2:a Plats, Projektion Andreas Welander  3:e Plats Påsikt Kjell Lagerberg  3:e Plats, Projektion : Guillestre, Susanna, Michel, Emile Atze Dijkstra  4:e Plats, Projektion : Djurgården, Gröna Lund, PROJEKTION kandidat, Stockholm, färgstark, kram
Mats Andersson  5:e Plats, Påsikt Anders Bauer  5:e Plats, Projektion : Gul åker, Landet, P4P, Penningby, Raps Mats Rudolfsson  6:e Plats, Påsikt Eva Reihnér  6:e Plats, Projektion