Gunnela Blomqvist  1:a Plats, Projektion_webb Abram Mordenfeld  2:a Plats, Projektion_webb Carina Bengtsson  3:e Plats, Projektion_webb Eva Reihnér  4:e Plats, Projektion_webb C-H Segerfeldt  5:e Plats, Projektion_webb Eva Neveling  6:e Plats, Projektion_webb